Trular Refund Policy

As a consumer (private person) you have 14 days of withdrawal. The deadline for the right of withdrawal will begin on the day following the conclusion of the agreement. The right of withdrawal is governed by the Swedish Distance and Home Sales Act (2005: 59).

The right of withdrawal does not apply to companies.

In order to exercise your right of withdrawal, you must inform us within 14 days of receipt of your order. This should be done to our customer service by e-mail to info@trular.com.

Trular reimburses withdrawn purchases as soon as possible but no later than 14 days after receiving notice thereof. Generally, the purchase price is refunded via the payment method used for the purchase, otherwise, Trular will contact the customer for an alternative solution.


Trulär Ångerrätt

Som konsument (privatperson) har du 14 dagars ångerrätt. Tidsfristen för ångerrätten börjar dagen efter avtalets ingående. Ångerrätten regleras av distans- och hemförsäljningslagen (2005: 59).

Ångerrätten gäller inte företag.

För att kunna nyttja din ångerrätt måste du meddela oss inom 14 dagar efter mottagandet av din beställning. Detta bör göras till vår kundtjänst via e-post till info@trular.com.

Trular ersätter ångrade köp så snart som möjligt men senast 14 dagar efter att ha mottagit din begäran därom. I allmänhet återbetalas köpeskillingen via den betalningsmetod som användes vid köpet, annars kommer Trular att kontakta dig för en alternativ lösning.